Plně akceptované

–         Dodavatelé energií

  1. Elektrická energie
  2. Plyn
  3. Teplo

–         Pojištění majetku svěřeného do správy a pojištění žáků a zaměstnanců

–         Telekomunikační služby

–         Poštovní služby

–         Oblast bezpečnosti práce a protipožární ochrany

–         Internetové připojení

–         Právní software

–         Krizový management

–         Software pro účetnictví

–         Revize vybraných technických zařízení (elektro, tlakové nádoby, výtahy, hromosvody, plynová zařízení, tělovýchovná zařízení apod.)

Dobrovolné využití

Dodavatel z krajského portálu bude použit při cenové nabídce, bez nutnosti zdůvodňování na portále kraje proč nebyl vybrán.

–         Kancelářské potřeby

–         Čistící a hygienické prostředky

–         Osobní ochranné pomůcky a prostředky

–         Nákupy hardware IT pro kancelářské účely a výuku IT

–         Nákup automobilů

–         Organizační software pro žáky

–         Nákup pohonných hmot

Nevhodné pro využití

–         Nákup potravin pro školní jídelny – cenu potravin platí rodiče

–         Nákup materiálu pro výuku – velmi různorodé zaměření škol

–         Nákup učebních pomůcek – široký sortiment

–         Nákup hardware a software pro odbornou výuku – speciální požadavky

–         škol v odborných učebnách (grafické karty, kapacita paměti…….)

–         Personální software

Povinnost využívání nákupů pouze přes portál, by měly mít ty školy, které nejsou schopny vyjít s dotací kraje na provoz školy a požadují jeho navýšení.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status