Zápis z jednání Rady AUZ

Termín:           8. 1. 2020

Místo:              Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba

Přítomni:         Chrenka, Kusý, Vondál, Szotkowski, Ruský

Omluven:        Szymeczek

Host:                Štursa

Program:

 1. 1.    Kontrola úkolů:
 • úkol z minulého jednání – zajistit přepis nového jednatele v registru zapsaných spolků – splněn, s tím, že je nutné doplnit žádost o zápisy z valných hromad  – listopad 2018 a listopad 2019
 1. 2.    Informace:
 • porada ředitelů se koná 25. 2. 2020 v 8:30 hod. – KÚ MSK zasedací místnost zastupitelstva kraje
 • vznik Národního pedagogického institutu ČR od 1. 1. 2020, sloučením NUV a NIDV
 1. 3.        Diskuze:
 • novela nařízení vlády o soustavě oborů č. 211/2010 Sb.
 • duální systém
 • mistrovská zkouška
 1. 4.    Nový úkol:  
 • žádný

Příští jednání Rady AUZ  – se uskuteční 25. 2. 2020 po poradě ředitelů škol

V Ostravě-Porubě, 14. 1. 2020                                                                        Zapsal: Pavel Chrenka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status