Zápis z jednání Rady AUZ

Termín:            25. 2. 2020

Místo:              Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30

Přítomni:          Chrenka, Kusý, Vondál, Szotkowski, Ruský, Szymeczek

Omluven:        

Host:                Štursa

Program:

  1. 1.    Kontrola úkolů:
  • žádné
  1. 2.    Informace:
  • přišlo usnesení o změně jednatele AUZu, ve funkci jednatele potvrzen Mgr. Ruský
  • v měsíci březnu budou rozeslány faktury za členský poplatek na rok 2020
  1. 3.        Diskuze:
  • návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
  • PH školy, PH MAX
  1. 4.    Nový úkol:  
  • žádný

Příští jednání Rady AUZ  – se uskuteční 11. 3. 2020 v 10:30 na Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, p. o., Tyršova 20, školní restaurace Vesna

V Ostravě-Porubě, 4. 3. 2020                                                     Zapsal: Pavel Chrenka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status