Zápis z jednání Rady AUZ

Termín:          11. 3. 2020

Místo:             Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, p. o., Tyršova 20, školní restaurace Vesna

Přítomni:        Chrenka, Kusý, Vondál, Ruský, Szymeczek

Omluven:        Szotkovski

Host:              

Program:

 1. 1.   Kontrola úkolů:
 • žádné
 1. 2.   Informace:
 • valná hromada se uskuteční dne 21. 4. 2020 v 10:00 hod. na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, U Studia 33, dle vývoje situace v zemi
 • informace ohledně koronaviru – zaslání doporučení z MSK a z MŠMT ČR
 • informace ohledně novely 75/2005 – stanovisko ředitelů středních odborných škol, návrh SUZ, CZESHa
 • zasedání SUZ v Praze 18. 3. 2020 – zrušeno
 1. 3.       Diskuze:
 • duální systém
 • koronavirus – pracovní doba pedagogických a nepedagogických pracovníků. Překážka na straně zaměstnavatele, práce z domova.
 1. 4.   Nový úkol:  
 • Připravit zprávu o činnosti AUZu                                                     T: 21. 4. 2020

Z: Chrenka

 • Připravit zprávu o hospodaření AUZu                                              T: 21. 4. 2020

Z: Chrenka

 • Rozeslat pozvánky na Valnou hromadu                                           T: 1. 4. 2020

Z: Chrenka

Příští jednání Rady AUZ  – se uskuteční 21. 4. 2020 v 9:00 hod. na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, U Studia 33

V Ostravě-Porubě, 18. 3. 2020                                                           Zapsal: Pavel Chrenka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status