Termín: 16. 9. 2021
Místo: Ostravice, Sepetná
Přítomni: Chrenka, Kusý, Ruský, Szymeczek, Vondál, Szotkovski
Omluven: —
Program:

 1. Kontrola úkolů:
   nebyl žádný
 2. Informace:
   hodnocení škol zřizovatelem – odevzdána strategie školy, 2. část- tabulky do 30. 11. 2021,
  semináře – vyplnění tabulek dle okresů,
   2 dny volna z důvodu očkování – viz Usnesení rady MSK,
   covidový stav,
   zaplacení faktur členských příspěvků – 1000,- Kč, všechny školy zaplatily,
   Valná hromada AUZ se uskuteční 19. 10. 2021 v 10:00 hod. na SŠ společného stravování,
  Ostrava-Hrabůvka, Krakovská.
 3. Diskuse
   distanční výuka v rámci odborného výcviku,
   maturity v průběhu covidu-19
   otázka doučování žáků
 4. Nový úkol:
   Připravit Valnou hromadu AUZ Z: členové rady AUZ
  T: 19. 10. 2021
   Připravit zprávu o činnosti a hospodaření AUZu Z: Ruský
  T: 19. 10. 2021
   Rozeslat pozvánky na valnou hromadu Z: Chrenka
  T: 24. 9. 2021

Příští jednání Rady AUZ bude 19. 10. 2021 v 9:00 hod na SŠ společného stravování, Ostrava-
Hrabůvka, Krakovská ul.

V Ostravě-Porubě, 7. 10. 2021

Zapsal: Pavel Chrenka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status