Zápis z jednání Rady AUZ
Termín: 2. 12. 2020
Místo: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Přítomni: Chrenka, Kusý, Ruský, Szymeczek, Szotkovski, Vondál
Omluven: —-
Program:

 1. Kontrola úkolů:
  • žádné
 2. Informace:
  • informace o webináři – Ředitel školy a protikovidová opatření,
  • nadúvazkové hodiny při distanční výuce se proplácejí,
  • informace o návratu žáků do středních škol nevycházejících ročníků od 7. 12. 2020 – rotace
  • dobrovolné testování učitelů na Covid od 4. 12. 2020,
  • Veletrh středních škol MSK v termínu od 18. 1. – 4. 2. 2021 v časovém rozmezí
  od 10:00 až 18:00 hod. – on-line forma,
  • Výstava škol prostřednictvím portálu Burza škol dne 7. 12. 2020 pro okresy Ostrava,
  Frýdek-Místek, Karviná a 9. 12. 2020 pro okresy Bruntál, Opava – forma on-line,
  • návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání,
  ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní
  zkouškou,
  • přesun Valné hromady AUZ z listopadového termínu 2020 na druhé pololetí školního roku
  2020/2021,
  • organizační informace ke konání opravných a závěrečných zkoušek v prosinci 2020,
  • dne 8. 12. 2020 v 8:30 hod. bude zasedat na kraji Krajská rada CZESHy, za účasti náměstka
  Mgr. Folvarczného a vedoucího odboru PaedDr. Lenča,
  • informace o vydání materiálu ČŠI – Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy
  (výroční zpráva 2019),
  • informace o pokusném ověřování metod a organizace kombinovaného vzdělávání
  v základních školách a středních školách na období 1. 2. 2021 – 31. 8. 2022,
  • sdělení odboru školství – Vlastnosti webových stránek,
  • sdělení odboru školství – Model hodnocení středních škol zřizovatelem,
  • upozornění pro členy AUZ – veškeré změny týkající se změny názvu školy, adresy školy,
  e-mailové adresy – hlásit na e-mail ss@ss-ostrava.cz
 3. Diskuse
  • přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
  • nárůst platů od 1. 1. 2021 – pedagogové o 9%, otázka kolik bude činit tarif a nadtarif,
  nepedagogové údajně o 3,4%
  • hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021
 4. Nový úkol:
  • Proplatit dohody o provedení práce pro účetní a pracovníka ICT za rok 2020
  T: 15. 12. 2020 Z: jednatel
  Rada AUZ přeje všem členům AUZ příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021
  hlavně pevné zdraví.
  Příští jednání Rady AUZ bude 13. 1. 2021 v 10:30 hod. na Střední škole služeb a podnikání,
  Ostrava-Poruba, Příčná 1108
  V Ostravě-Porubě, 8. 12. 2020 Zapsal: Pavel Chrenka
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status