Zápis z jednání Rady AUZ
Termín: 6. 5. 2021
Místo: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Přítomni: Chrenka, Kusý, Ruský, Szymeczek, Szotkovski, Vondál
Omluven: —-
Program:

 1. Kontrola úkolů:
   žádné
 2. Informace:
  p. Ruský
   informace o schůzce na KÚ MSK dne 12. 5. 2021 ohledně hodnocení škol zřizovatelem.
  P. Rusky zaslal připomínky učňovských a gastronomických škol k tomuto tématu
  Ing. Kadlecové,
   informace o změně disponenta účtu Asociace – p. Štursu nahradil p. Ruský,
   informace o bankovním účtu – na účtu je v současné době 75 699,- Kč.
  p. Chrenka
   informace o nových webových stránkách AUZu, starší informace naleznete v záložce archiv.
  Informace – Rada AUZu se dohodla na termínu Valné hromady AUZ – 5. 10. 2021 v 10:00 hod.
  na Střední škole stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh, U Studia 33. V případě covidové
  situace, budou včas zaslány nové informace.
 3. Diskuse
   přijímací řízení, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky,
   pedagogická intervence,
   testování antigenními testy,
   očkování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.
 4. Nový úkol:
   Vystavit faktury na členský poplatek (1000,- Kč) pro jednotlivé členy AUZu na rok 2021
  T: 20. 5. 2021 Z: jednatel
  Příští jednání Rady AUZ bude 2. 6. 2021 v 10:30 hod. na Střední škole služeb a podnikání,
  Ostrava-Poruba, Příčná 1108
  V Ostravě-Porubě, 11. 5. 2021 Zapsal: Pavel Chrenka
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status