Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

       jménem Rady  AUZ Vás zvu na Valnou hromadu Asociace učňovských zařízení MSK – zapsaný spolek, která se uskuteční:

Termín:     2. května 2019

Místo:        Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

 

            (naproti Kauflandu)

Čas: 10:30 hod.

     Věřím, že pozvání přijmete a těším se na setkání na Valné hromadě, kde byli pozváni Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana MSK a PaedDr. Libor Lenčo – vedoucí odboru školství MSK.

 

Srdečně zve

Ing. Pavel Řezníček

 

jednatel  AUZ

 

 

 

 

Řemeslo má respekt 

ASOCIACE UČŇOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ JE PROFESNÍM NEPOLITICKÝM SDRUŽENÍM STŘEDNÍCH ŠKOL, JEJICHŽ PŘEDMĚTEM ČINNOSTI JE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

ČLENEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM ČINNOSTI JE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

 

    ssss